NYHETER

Iddeveien 44, Halden

For Halden Arbeid&Vekst planlegges nytt bygg for administrasjon, arbeidsutvikling og kantine. Forprosjekt gjennomføres høsten 2023

Omsorgsboliger Parkveien Råde 

Vi utfører byggeledelse for 8 omsorgsleiligheter med base for Råde kommune.  Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og er planlagt ferdigstilt i 2024.

Lag din egen hjemmeside gratis!