NYHETER

Østfold Gjenvinning, tilbygg og ombygging

Haga & Hågensen AS er innleid som prosjektleder for byggeprosjektet Nye ØGAS for Østfold Gjenvinning AS. Det planlegges bygget nytt stålbygg 3000m2 for sorteringsanlegget på Øra.

 

Svinesund Tollsted, ombygging og utomhus 

Vi er innleid til Statsbygg som byggherreombud for ombygging av kontrollhall for Statens vegvesen, prosjektet omfatter også ny omkjøringsvei og gjennomføres i totalentreprise.

Iddeveien 44, Halden

For Halden Arbeid&Vekst planlegges nytt bygg for administrasjon, arbeidsutvikling og kantine. Forprosjekt gjennomføres høsten 2023

Omsorgsboliger Parkveien Råde 

Vi utfører byggeledelse for 8 omsorgsleiligheter med base for Råde kommune.  Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og er planlagt ferdigstilt i 2024.

Lag din egen hjemmeside gratis!