Up

Kvalitetssystem

 


kvalitetessystem

KAP 1 KVALITETSSYSTEMET

1.1      Beskrivelse av kvalitetssystemet

I 1.1.1 Beskrivelse av kvalitetssystemet

I 1.1.2 Detaljert innholdsfortegnelse

I 1.1.3 Mal for oppbygning av rutiner

I 1.1.4 Vedlikehold av KS systemet

 

 

 

KAP 2            ADMINISTRATIVE RUTINER

2.1      Organisasjon

I 2.1.1 Organisasjonsplan/firmapresentasjon

I 2.1.2 CV LH

I 2.1.3 CV CH

I 2.1.4 Firmaattest

I 2.1.5 HMS Sikkerhetspolicy

I 2.1.6 HMS Erklæring

I 2.1.7 Miljøkompetanse/utvikling

I 2.1.8 Evaluering av prosjektleder

 

2.2      Økonomi

I 2.2.1 Fakturabehandling/pluss oss

I 2.2.2 Forsikringer

I 2.2.3 Forsikringsbevis

I 2.2.4 Skatteattest

I 2.2.5 Mva attest

I 2.2.6 Årsregnskap 2010 m/ revisorberetning

I 2.2.7 Perioderapport halvår 2011

I 2.2.8 Kredittvurdering 2010

 

2.3      Dokumentbehandling

I 2.3.1 Timelister

I 2.3.2 Kjørelister

I 2.3.3 Utlegg

I 2.3.4 Arkivering og lagring av data

I 2.3.5 Mal møtereferat

I 2.3.6 Brevmal CH

I 2.3.7 Brevmal LH

 

2.4      Annen administrasjon

I 2.4.1 Vedlikehold av hjemmeside

I 2.4.2 Joomla guide for administrasjon av hjemmeside

I 2.4.3 Data og telefon

 

 

 

KAP 3            OPPDRAGSPLANLEGGING

3.1      Tilbud og kontrakt

I 3.1.1 Sjekkliste tilbud offentlige prosjekter

I 3.1.2 Prisberegning tilbud

I 3.1.3 Tilbudsmatrise

I 3.1.4 Rutine kontrakt med oppdragsgiver

I 3.1.5 Mal utleieavtale

I 3.1.6 Mal oppdragsbekreftelse

 

3.2      Oppstart i nye prosjekter

X 3.2.1           (Åpent nr)

X 3.2.2           PA Bok rutine

X 3.2.3           PA Bok mal omfattende utgave

X 3.2.4           PA bok mal enkel utgave

 

 

 

KAP 4            OPPDRAGSGJENNOMFØRING

 

4.1      Prosjekteringsfase

X 4.1.1           Overordnet kontrollplan for prosjekteringsfasen

X 4.1.2           Fremdriftsplan prosjekteringsfase

X 4.1.3           Kalkyle prosjekteringsfase

X 4.1.4           Avvikslogg prosjekteringsfase

 

4.2      Kontrahering (av rådgiver/entreprenør)

X 4.2.1           (Åpent nr)

X 4.2.2           Rutine/mal tilbudsevaluering ett foretak

X 4.2.3           Rutine/mal tilbudsevaluering prosjekteringsgruppe

X 4.2.4           Kontraktsmal NS8407 Totalentreprise

 

4.3      Utførelsesfase

X 4.3.1           Dagbok

X 4.3.2           Kontrollplan prosjekt-/byggeledelse utførelsesfasen

X 4.3.3           Prosjekttilpasset kvalitetsplan prosjekt- /byggeledelse

X 4.3.4           Endringshåndtering entreprenører

X 4.3.5           Mal endringsmelding

X 4.3.6           Endringslogg hovedentreprise

X 4.3.7           Sjekkliste kontroll av fremdriftsplan

X 4.3.8           Mal fakturaregistrering og behandling

X 4.3.9           Mal oversendelse av fakturaer

 

4.4      Overtakelse

X 4.4.1           Kontrollplan overleveringsfasen

X 4.4.2           Sluttoppgjør

X 4.4.3           Mal ferdigbefaring

X 4.4.4           Mal overtakelsesprotokoll

 

4.5      Reklamasjonstid

X 4.5.1           Sjekkliste reklamasjonsfasen

 

 

 

KAP 5            SHA

X 5.1.1           SHA plan

X 5.1.2           SHA Plan eksempel 1

X 5.1.3           SHA Plan eksempel 2

X 5.1.4           SHA Plan eksempel 3

X 5.1.5           Sjekkliste SHA i programmering

X 5.1.6           Sjekkliste SHA byggefase

X 5.1.7           RTB

 

 

 

KAP 6            OFFENTLIG SAKSBEHANDLING

X 6.1.1           Blanketter og forskrifter

X 6.1.2           Mindre tiltak - Søknad om tiltak uten ansvarsrett

X 6.1.3           Søknad om tillatelse til tiltak

X 6.1.4           Sjekkliste krav om uavhengig kontroll

X 6.1.5           Søknad om igangsettingstillatelse

X 6.1.6           Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest


Logg inn med bruker-ID og passord for tilgang til dokumentene

 

 

 

 

Powered by Phoca Download